• Spraak:

Colofon

Gegevens overeenkomstig § 5 TMG:

Lookentor GmbH & CO. KG
Poststraße 5
49808 Lingen

Contactgegevens:
Tel.: +49 (0)591/90114560
Fax: +49 (0)591/90114590
E-mail: inhouse-agentur@lookentor.de

Vertegenwoordigd door:
Dipl. Oekonomin Anne Klaas

Registratie:
Registratie in het handelsregister.
Geregistreerde rechtbank: Osnabrück
Registernummer: HRA 100725 Btw-nummer:
btw-nummer overeenkomstig §27 a Duitse Wet op de omzetbelasting: DE 250551985

Bronnen voor de gebruikte afbeeldingen en grafieken:
Lookentor GmbhH & Co. KG Inhouse-Agentur Dit colofon is eveneens van toepassing op de Facebookpagina van het winkelcentrum.

Wettelijke uitsluiting van aansprakelijkheid (disclaimer)

Aansprakelijkheid voor inhoud Als dienstverlener zijn we volgens § 7 al.1 TMG, de Duitse wet voor elektronische informatie- en communicatiediensten, voor de eigen inhoud op onze website verantwoordelijk volgens de algemene wetgeving. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn we als dienstverlener echter niet verplicht om door derden toegestuurde of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op onwettige handelingen wijzen. De verplichtingen die de algemene wetgeving oplegt met betrekking tot het verwijderen of blokkeren van informatie blijven onverminderd van kracht. Dit soort aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennisgenomen wordt van een concrete schending van het recht. Na kennisgeving van zulke schendingen zullen we onmiddellijk de desbetreffende inhoud verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links Ons aanbod vermeldt links naar externe websites van derden. Op de inhoud hiervan hebben wij geen invloed. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor deze contents van derden. De aansprakelijkheid hiervoor ligt geheel bij de desbetreffende aanbieder of webmaster. De gelinkte sites worden op het moment dat de link geplaatst wordt op mogelijke schendingen van het recht gecontroleerd. Op het moment dat wij de link plaatsten, was er ons geen onwettige inhoud bekend. Een permanente inhoudelijke controle van gelinkte sites is echter onredelijk, voor zover er geen concrete aanwijzingen bestaan dat de wet geschonden wordt. Na kennisgeving van schendingen van het recht worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.

Auteursrecht De content en werken op deze site die door de webmaster zijn opgesteld, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor het kopiëren, bewerken, verspreiden en elk gebruik dat buiten de grenzen van het auteursrecht valt, is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of ontwerper nodig. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privégebruik en dus niet voor commerciële doeleinden. Voor content die niet door de webmaster werd gecreëerd, gelden de auteursrechten van de desbetreffende derden. Content van derden wordt dan ook als zodanig aangeduid. Als u toch op een inbreuk tegen het auteursrecht zou stuiten, verzoeken wij u ons dit op duidelijke wijze te melden. Na kennisgeving van schendingen van het recht zullen we de betreffende content onmiddellijk verwijderen.